Werkwijze

We starten het coach traject met een intake gesprek met één of beide ouders en het kind. Na het invullen van een intake formulier bespreken we de wens voor de coaching en stellen we het coach doel vast.

Starten
Na de intake starten we zo snel mogelijk met het coach traject. Het kind wordt gebracht en gehaald en zal de sessies alleen volgen. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat het prettig is als een van de ouders tijdens (een deel van de) sessie(s) aanwezig is. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.

Frequentie
De sessies vinden eens per 2 weken plaats, zodat het voor het kind niet te intensief is en er voldoende tijd is voor het oefenen van het nieuwe gedrag. In sommige gevallen is het gewenst om de tijd tussen de sessies korter te houden. Dit bespreken we in het intake gesprek of tijdens een tussentijdse evaluatie.

Duur van het traject
De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en de vorderingen die het kind maakt. Gemiddeld zijn de trajecten zo’n 5 – 8 sessies.

Tijdstip
Kinderen hebben over het algemeen een vrij druk schema en moeten zich op school vaak lang en veel concentreren. Het kan voor een kind om deze reden prettiger zijn om school toestemming te vragen om de sessies onder schooltijd plaats te laten vinden.

Ondersteuning
Kinderen hebben de steun van volwassenen nog hard nodig. Tijdens het coach traject zal ik jullie als ouder dan ook op de hoogte houden van de  ontwikkelingen die het kind doormaakt en de vaardigheden waar we aan werken. We bespreken samen hoe het kind door de ouders hierin ondersteund kan worden.